Chiropractie

Informatie over Chiropractie

Chiropractie omvat de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat, voornamelijk de stoornissen die betrekking hebben op de wervelkolom. Chiropractie is een aanvullende discipline bij de traditionele geneeskunde en moet niet als een alternatief daarvan worden beschouwd. Een chiropractor is een ‘professional’ die in verschillende landen, waaronder vele lidstaten van Europa (onder andere België, Engeland, Zwitserland en de Scandinavische landen), een bij de wet erkend beroep uitoefent. De chiropractor heeft daar de status van zorgverlener in de eerstelijnszorg en heeft een onafhankelijke behandelingsbevoegdheid zoals die van een arts of tandarts.

In Nederland is het nog steeds een vrij beroep, dat valt onder de noemer ‘alternatieve of complementaire geneeskunde’ en tot op heden is het beroep niet officieel door de overheid gereguleerd en erkend. Met de oprichting van de Stichting Chiropractie Nederland (SCN), een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsbevordering en bewaking van de uitoefening van chiropractie in Nederland, probeert men in navolging van de volgens de wet BIG gestelde eisen te werken. Het beroep van chiropractor en zijn vakgebied worden transparanter gemaakt voor de patiënt en werkers in de gezondheidszorg door nauwkeurig alle kwaliteitseisen vast te leggen en te omschrijven. De kwaliteit van bij de SCN geregistreerde chiropractoren wordt door de Stichting Chiropractie Nederland periodiek gecontroleerd. De herregistratieperiode bedraagt een tijdvak van vijf jaar.

Denk aan FUNCTIONAL NEUROLOGY and interventional neurosciences

Een neurologische chiropractor zal andere behandelingsmodaliteiten toepassen dan de medische neuroloog. Door het geven van afferente stimulatie (bv specifiek gedoseerde correcties op de wervelkolom, licht- en geluidsstimulatie, TENS, reuk, oog- en balansoefeningen, etc.) kunnen zij stoornissen opheffen zodat het zenuwstelsel zo optimaal kan functioneren. Neurologische chiropractoren  zien patiënten met een wijd spectrum aan klachten zoals nek en rugpijn maar ook vertigo, BPPD, whiplash, dystonia, post herseninfarct, radiculopathie, migraine, hoofdpijn en zenuwcompressie syndroom.